Bij de Wood Loop zorgen we voor een gescheiden inzameling bij de bron. Hierdoor kunnen we garanderen dat de materialen een tweede leven krijgen. Bij de Wood Loop gebruiken we gewone logistiek (van de houtleverancier) die we ook nog eens efficiënt inzetten om zo min mogelijk CO2 uit te stoten. Wood Loop is een sectorsysteem waardoor we als meubelsector verantwoordelijkheid nemen om meer circulair te worden, en op deze manier in 2030 50% meer secundaire grondstoffen in te zetten met elkaar.

Wood Loop haalt de afvalverwerker uit de cyclus én combineert lever- en ophaalmomenten. Een retailer bezorgt bij jou het nieuwe plaatmateriaal dat je besteld hebt. Jij biedt je MDF- en spaanplaat resten aan via de Wood Loop-app. Wood Loop zorgt ervoor dat een retailer het resthout bij je ophaalt. De retailer combineert dat met leveringen van nieuwe materialen. De plaatmateriaal producent levert nieuw materiaal aan de retailer en neemt dan ook meteen het resthout mee. De plaatmateriaalproducent verwerkt de houtresten tot nieuwe spaanplaat.

Wood Loop draagt actief bij aan een duurzame toekomst door de CO2-uitstoot te verlagen via innovatieve recycling van hout, geoptimaliseerde retourlogistiek, en het benutten van de natuurlijke CO2-opslag in hout. Door onze processen besparen we 25% CO2 per ton gerecycled hout vergeleken met nieuw hout en verbeteren we de efficiëntie van transport, wat resulteert in een meer CO2-neutrale operatie. Bovendien draagt elke ton droog hout die we verwerken bij aan het verwijderen van ongeveer 871 kg CO2 uit de atmosfeer, waardoor Wood Loop een essentiële rol speelt in het bestrijden van klimaatverandering.

Wij streven ernaar om het systeem zo op te tuigen dat de kosten zelfs lager gaan worden in de toekomst. In het begin ontkomen we er niet aan dat we mogelijk iets duurder zijn, omdat het volume nog niet groot genoeg is. Wood Loop gaat ook pas echt het verschil maken als er meer dan 500 bedrijven zich aangesloten hebben. Wood Loop is er voor klein en groot, maar zal met name extra interessant zijn voor kleinere meubelfabrikanten en interieurbouwers (1 tot 5 man personeel), waarvan we er duizenden tellen in onze sector volgens het CBS.

Wood Loop is gebouwd als een platform techniek waarbij we alles digitaliseren. Het systeem kan jouw bijdrage in gewicht exact berekenen, en die zie je ook in jouw persoonlijke dashboard. Jouw bijdrage in kg nieuwe grondstof en de CO2 reductie die jij hebt bijgedragen. Dit is iets wat je kan communiceren aan je klanten of te zijner tijd als een teller op je website.

Dit sectorinitiatief is ontstaan uit de intrinsieke motivatie van enkele partijen (initiatiefnemers) om meer plaatmateriaal dat vrij komt bij de productie van meubels en interieurs opnieuw in te zetten als grondstof. De branchevereniging voor de meubelindustrie & interieurbouw, Koninklijke CBM, is de trekker van het Wood Loop initiatief, maar is ondergebracht in de Stichting Wood Loop. Het bestuur van deze stichting wordt bemand door een vijf koppig team dat de keten vertegenwoordigd.

De verwerkingskosten bedragen € 25,- voor een volle krat van 1 m3 en worden achteraf gefactureerd. Doordat er met onze kratten veel meer gewicht aan houtresten per kuub wordt meegenomen (in vergelijking tot bijvoorbeeld containers) is dit concurrerend met de tarieven van de afvalverwerkers. Wij vragen een éénmalige toetredingsbijdrage. Hiermee financieren we deels het krattensysteem. Leden van Koninklijke CBM krijgen 50% korting en betalen € 500,-. De bijdrage voor niet-leden bedraagt € 1.000,-. Als je binnen 3 maanden na registratie alsnog lid van CBM wordt, krijg je € 500 retour. We streven ernaar om in de toekomst deze inleg weer aan de deelnemers terug te geven. Wood Loop is namelijk een stichting zonder winstoogmerk en ons uiteindelijke doel is het circulair maken van de keten.

Via de registratieprocedure geef je aan dat je je graag als bedrijf wil aansluiten bij Wood Loop. Via een aantal stappen zorg je ervoor dat alle informatie die ook gekoppeld is aan je KvK nummer goed ingevuld is. Na controle en acceptatie krijg je toegang tot de applicatie en kun je aan de slag. Je ontvangt een factuur € 500,- (CBM lid) of € 1.000,- (niet-CBM lid) voor dekken van de hoge kosten van de klapkratten (emballage). Je bent onderdeel van het ecosysteem, en werkt mee aan een duurzamere meubelsector. Je kan je eigen bijdrage zien in je persoonlijke dashboard. Deelnemers mogen het logo van Wood Loop gebruiken op hun website als keurmerk/verantwoording naar hun klanten.

De afmeting van het krat is 120 x 80 x 114 cm.

Neem contact op via info@wood-loop.nl om een nieuwe QR-code te ontvangen.

Dat klopt! Je moet bij de QR-codescanner even op ‘handmatig invoeren’ klikken. Selecteer daar je type krat (Overig AB-hout is tijdelijk gelijk aan MDF) en voer een 0 in, gevolgd door de 3 cijfers op je sticker.

Zeker niet, de enige voorwaarde die wij stellen is dat het ten minste 2 kratten zijn of een veelvoud hiervan is. Of het 2 kratten spaanplaat, 2 kratten overig AB-hout of een van beide is maakt voor het transport niet uit. Dit hebben we met onze logistieke partner Baars&Bloemhoff afgesproken om de kosten beheersbaar te houden.

Alle kratten zullen binnen één werkweek bij je op locatie worden gewisseld. We streven ernaar om dit binnen 3 werkdagen waar te maken, maar we zijn nog bezig het gehele logistieke systeem te optimaliseren.

Bij het aanmelden van je bestelling/retourmelding moet je deze bevestigen. In je dashboard kun je naar 'overzichten' gaan en daar 'bestellingen' of 'retouren' aanklikken en kijken of het hier tussen staat. Als deze nog niet geclaimd is staat het onder het tabblad ‘openstaande bestellingen/retouren’, Als deze wel aangenomen is staat deze onder het tabblad ‘geclaimde bestellingen/retouren’.

Ai, dat is vervelend. Stuur even een mail naar info@wood-loop.nl om dit door te geven en meld je krat maar aan op de standaard manier. We moeten helaas wel een bedrag van €75 in rekening brengen bij het verliezen van een deksel.

Ja dat is niet zo slim hè… Zorg ervoor dat het krat leeg is en op transport kan en stuur even een mail naar info@wood-loop.nl. We moeten het krat helaas wel in rekening brengen voor een bedrag van €175 omdat we een nieuwe moeten aanschaffen.

Dat is geen probleem, je mag zeker meedoen. Door de landelijke dekking die ze hebben komen we altijd wel een keer bij je in de buurt.

We verwachten eind 2023 of begin 2024 nieuwe leveranciers toe te laten tot ons netwerk. We streven ernaar dat op termijn alle meubelmakers in Nederland hun houtresten kunnen laten ophalen door hun eigen houtleverancier. Als dit in combinatie kan met de levering van nieuwe plaatmaterialen minimaliseren we de uitstoot van CO2 maximaal. Hoe mooi zou dat zijn!

Op dit moment zijn dit de enige 2 resthoutstromen waarbij het financieel haalbaar is om ze te recyclen. We hebben gezien in de pilotfase (Q1-’22 t/m Q2-’23) dat MDF goed en zuiver in te zamelen is, maar de opbrengsten van dit materiaal te laag zijn om alle kosten te dekken. Daarom hebben we besloten om deze inzameling tot ten minste 2024 stil te leggen.

Wood Loop tracht als eerste partij in de markt volledige transparantie te creëren over de stromen die ingezameld worden bij de deelnemer, overgeslagen worden bij de houtleverancier en verwerkt worden bij de plaatmateriaalproducent. Door deze massabalansen met elkaar te delen kan er geen spaan hout verdwijnen uit dit waterdichte systeem. Ook hebben we bij Unilin afgedwongen dat we onregelmatig controles uitvoeren om te zien dat onze ingezamelde houtresten worden ingezet voor de recycling en niet om het pand te verwarmen.

Dat is goed om te horen! We zoeken graag met je naar alternatieve inzamelmethodes via Wood Loop om je toch te kunnen bedienen. Stuur een mail naar vandeursen@cbm.nl om te horen welke maatwerkoplossing we jou kunnen bieden.