Wood Loop is een baanbrekend systeem dat ondernemers in staat stelt hun houtafval op een duurzame en kosteneffectieve manier te recyclen. Dit is cruciaal voor het samenbrengen van de keten om meerdere redenen.

Wetgevingsoplossing

Tegen 2030 moeten alle bedrijven het gebruik van primaire grondstoffen met 50% verminderen, wat vereist dat ten minste de helft van het plaatmateriaal duurzaam geproduceerd wordt. Wood Loop biedt een essentiële oplossing door zuivere inzameling van houtafval mogelijk te maken, waardoor plaatfabrikanten gegarandeerd duurzaam materiaal kunnen produceren.

Milieu-impact

Wood Loop heeft een significante positieve invloed op het milieu. Niet alleen verwerkt ons systeem afvalhout tot nieuw plaatmateriaal, maar onze geavanceerde retourlogistiek en de opslag van CO2 die plaatsvindt tijdens de inzameling van hout, dragen substantieel bij aan het verminderen van onze ecologische voetafdruk.

Kleine ondernemer

Vaak is duurzaamheid niet de hoogste prioriteit voor kleine ondernemers, deels omdat het moeilijk lijkt om significant bij te dragen aan verduurzaming van de sector op individuele basis. Wood Loop verandert dit paradigma door de afvalverwerker uit de keten te halen, waardoor het voor kleine ondernemers veel toegankelijker wordt om duurzaam te opereren.

Wil je meer informatie over Wood Loop? Neem contact met ons op.