In het kader van de Nationale Klimaatweek bracht Vivianne Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, op 30 oktober een werkbezoek aan Domburg Bodegraven. Deze deelnemer aan Wood Loop geeft de staatssecretaris een inkijkje hoe de branche van interieurbouwers en meubelfabrikanten werkt aan het verduurzamen van de sector. En welke impact dat heeft op de CO2-uitstoot in Nederland.

Ook sprak de staatssecretaris daar met Wood Loop over hun ambities en de uitdagingen waar zij voor staan in de transitie naar een volledig circulair Nederland in 2050. Wood Loop krijgt als ketendoorbraakproject ondersteuning vanuit het Versnellingshuis Nederland Circulair!
De staatssecretaris zal de boodschap meenemen naar Den Haag om na te denken hoe biomassa in de toekomst mee zou kunnen tellen voor CO2-credits of via het ETS-systeem, waar biomassa vooralsnog geen onderdeel van uitmaakt. Dat zou het verschil overbruggen tussen de veel hogere prijs voor “hout-als-brandstof” in tegenstelling tot “hout-als-grondstof”. Op deze manier kunnen we deelnemers in de toekomst meer compenseren voor hun inspanningen.

Jaarlijks gaat maar liefst 18% verloren van de 635 kiloton hout die de meubelsector verbruikt. Daarom heeft Koninklijke CBM, de branchevereniging voor interieurbouw en meubelindustrie, Wood Loop opgericht, in samenwerking met Baars & Bloemhoff en Unilin. Het doel van deze stichting is houtrestanten in te zamelen om er weer nieuwe platen van te maken. Door de rollen en de logistiek in de recyclecyclus slim te organiseren levert het resthout een aanzienlijk lagere CO2-uitstoot op. Dat is voor iedere deelnemer eenvoudig te monitoren en te regelen in een app.