Wouter Sterk van Meuviro in Breda vertelt in deze video over hoe zij via Wood Loop een bijdrage leveren aan een circulaire branche en de houtafvalberg reduceren. “Wood Loop is makkelijk in gebruik: een kleine inspanning die groot verschil gaat maken.”

Nederland wil in 2050 volledig circulair zijn. Daarvoor moet ons land al in 2030 50% minder primaire grondstoffen gebruiken. De Nederlandse meubelindustrie legt nu nog een flink beslag op de grondstof hout. Jaarlijks gebruiken we er 635 miljoen kilogram van. Maar liefst 15% hiervan eindigt als houtresten bij de afvalverwerkers. Het overgrote deel van deze houtresten komt, zeker als de energiekosten hoog zijn, als schadelijke brandstof in de verbrandingsoven terecht. Tel hierbij de CO2 op die wordt uitgestoten bij het transport van nieuw hout en de afvoer van houtresten en je weet: de meubelindustrie heeft iets te doen.

Zelfs met de beste wil kun je als individueel bedrijf de recyclecyclus niet verbeteren. Dat kan alleen als keten. Daarom heeft Koninklijke CBM, de branchevereniging voor interieurbouw en meubelindustrie, Stichting Wood Loop opgericht: die stelt elke meubelmaker of interieurbouwer, houtleverancier en plaatmateriaalproducent – van klein tot groot – in staat om spaanplaat en overig AB-hout gemakkelijk én betaalbaar te recyclen.